Kelompok Mata Kuliah

Mata Kuliah Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram

SEMESTER NO SUSUNAN MATA KULIAH SKS Status Mata Kuliah
SATU ( I )

 

1 Pendidikan Kewarga Negaraan 2 Wajib
2 Bahasa Inggris 1 (Dasar) 2 Wajib
3 Filsafat Ilmu dan Logika 2 Wajib
4 Kewirausahaan 2 Wajib
5 Pendidikan Agama 2 Wajib
6 Pengantar Sosiologi 3 Wajib
7 Pengantar Antropologi 2 Wajib
8 Pengantar lmu Politik 3 Wajib
9 Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 3 Wajib
Jumlah 21
DUA (II) 1 Matematika Dasar 3                Wajib
2 Pendidikan Pancasila 2 Wajib
3 Bahasa Indonesia 2 Wajib
4 Ilmu Kealaman Dasar 2 Wajib
5 Pengantar Komunikasi 3 Wajib
6 Sistem Hukum Indonesia 3 Wajib
7 Pengantar Studi Demokrasi 3 Wajib
8 Bahasa Inggris 2 3 Wajib
9 Statistik Sosial 2 Wajib
Jumlah 23 Wajib
TIGA (III) 1 Teori Perbandingan Politik 3 Wajib
2 Metodologi Penelitian Sosial 3 Wajib
3 Teori Pembangunan 3 Wajib
4 Politik Internasional 3 Wajib
5 Politik Luar Negeri Indonesia 3 Wajib
6 Diplomasi 3 Wajib
7 Hukum Internasional 3 Wajib
8 Hukum Perdata Internasional 3 Wajib
Jumlah 24
EMPAT (IV) 1 Organisasi Internasional 3 Wajib
2 Ekonomi Politik Internasional 3 Wajib
3 Teori Hubungan Internasional 3 Wajib
4 Ilmu Hubungan Internasional 3 Wajib
5 Sistem Politik Indonesia 3 Wajib
6 Analisa Politik Luar Negeri 3 Wajib
7 Kebijakan Perdagangan Internasional 3 Wajib
8 Bahasa Inggris   3 3 Wajib
Jumlah 24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA (V)

MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI/PEMINATAN (diprogramkan 15 SKS)
1 Kosentrasi: Keamanan Internasional 24 Wajib
a.      Negosiasi dan Resolusi Konflik 3 Wajib
b.      Studi Keamanan dan Perdamaian Internasional 3 Wajib
c.      Kajian Perdamaian Internasional 3 Wajib
d.      Keamanan Manusia 3 Wajib
e.      Militer & Politik Internasional 3 Wajib
f.       Strategi Pertahanan Indonesia 3 Wajib
g.      Operasi Perdamaian Internasional 3 Wajib
h.      Hukum Humaniter Internasional 3 Wajib
2 Kosentrasi: Ekonomi, Hukum dan Politik Inter. 24 Wajib
  a.     Praktik Diplomasi 3
b.     Kontrak Bisnis Internasional 3 Wajib
c.     Ekonomi Politik Pembangunan 3 Wajib
d.   Politik Kerja sama Internasional 3 Wajib
e.     Masalah-Masalah Negara Berkembang 3 Wajib
f.      Studi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh Migran 3 Wajib
g.     Kebijakan Invest Asing dalam pemb Ekonomi 3 Wajib
h.     Mahkamah Internasional 3 Wajib
3 Kosentrasi: Isu-Isu Global Kontemporer 24 Wajib
  a.   Diplomasi Kebudayaan 3 Wajib
b.   Isu-Isu Global tentang Perlind L H dan SDA 3 Wajib
c.    Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 Wajib
d.   Pariwisata dalam Hubungan Internasional 3 Wajib
e.   Studi Gender dan Politik Identitas 3 Wajib
  f.    Islam dan Gerakan Transnasional 3 Wajib
  g.   Kajian Globalisasi 3 Wajib
  h.   Global Governance 3 Wajib
 

ENAM (VI)

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI (perkelompok MK: 15 SKS)
1 Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 15 Mata Kuliah Pilihan

Hanya boleh diprog-ramkan 13-28 SKS (satu sampai dengan dua Studi Kawasan)

2 Studi Kawasan Asia Timur (Cina, Jepang Korea) 15
3 Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam 15
4 Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin 15
5 Studi Kawasan Australia dan Pasifik 15
6 Studi Kawasan Eropa 15
KULIAH KERJA NYATA (K K N) / MAGANG 4 Wajib
Jumlah 19
TUJUH (VI) 1 Seminar 3 Wajib
4 Skripsi 6 Minimal 110 SKS
Jumlah 9
JUMLAH : 144 – 159 SKS

 

 

 

 

 

SMT. VI MATA KULIAH PILIHAN KOSENTRASI (MPK)    
1 Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 15 Pilihan
a.      Politik & Pemerintahan Negara Asia Tenggara 3 Pilihan
b.      Politik Luar Negera Asia Tenggara 3 Pilihan
c.      Hubungan Internasional di Asia Tenggara 3 Pilihan
d.      Gerakan Politik di Asia Tenggara 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Asia Tenggara 3 Pilihan
 
2 Studi Kawasan Asia Timur (Cina Jepang dan Korea) 15 Pilihan
a.      Politik & Pemerintahan Negara Asia Timur 3 Pilihan
b.      Politik Luar Negeri Asia Timur 3 Pilihan
c.      Hubungan Internasional di Asia Timur 3 Pilihan
d.      Gerakan Politik di Asia Timur 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Asia Timur 3 Pilihan
 
3 Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam 15 Pilihan
a.      Politik & Pemerintahan di Timur Tengah 3 Pilihan
b.      Gerakan Politik di Timur Tengah dan Dunia Islam 3 Pilihan
c.      Geopolitik Timur Tengah dan Dunia Islam 3 Pilihan
d.      Hubungan Inter di Timur Tengah dan Dunia Islam 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Timur Tengah dan Dunia Islam 3 Pilihan
 
4 Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin 15 Pilihan
a.      Politik Pemerintah Amerika Serikat dan Amerika Latin 3 Pilihan
b.      Gerakan Politik di Amerika Serikat dan Anerika Latin 3 Pilihan
c.      Geopolitik Amerika Serikat dan Anerika Latin 3 Pilihan
d.      Hubungan Internasional Amerika Serikat dan Amerika Latin 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Amerika Serikat dan Anerika Latin 3 Pilihan
 
5 Studi Kawasan Australia dan Pasifik 15 Pilihan
a.      Politik Pemerintahan di Australian dan Pasifik 3 Pilihan
b.      Gerakan Politik di Australian dan Pasifik 3 Pilihan
c.      Geopolitik Australian dan Pasifik 3 Pilihan
d.      Hubungan Internasional Australian dan Pasifik 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Australian dan Pasifik 3 Pilihan
6 Studi Kawasan Eropa 15 Pilihan
a.      Politik Pemerintahan di Uni Eropa 3 Pilihan
b.      Gerakan Politik di Uni Eropa Uni 3 Pilihan
c.      Geopolitik Australian Uni Eropa 3 Pilihan
d.      Hubungan Internasional Uni Eropa 3 Pilihan
e.      Sejarah Diplomasi Uni Eropa 3 Pilihan
 

 

 

 

 

 

 

PENGELOMOKAN MATA KULIAH BERDASARKAN STATUS

NO KELOMPOK MATA KULIAH SKS STATUS
A MATA KULIAH PENGEMBANGAN KETERAMPILAN (MPK) 19 INTI
1 Pendidikan Pancasila 2 INTI
2 Kewarganegaraan 2 INTI
3 Bahasa Indonesia 2 INTI
4 Ilmu Kealaman Dasar (IKD) 2 INTI
5 Bahasa Inggris 1 (Dasar) 2 INTI
6 Pendidikan Agama 2 INTI
7 Kewirausahaan 2 INTI
8 Matematika Dasar 3 INTI
9 Statistik Sosial 2 INTI
B MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)   1 57 STATUS
1 Pengantar Ilmu Politik 3 INSTI
2 Pengantar Komunikasi 3 INSTI
3 Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 3 INSTI
4 Pengantar Studi Demokrasi 3 INSTI
5 Sistem Hukum Indonesia 3 INSTI
6 Teori Perbandingan Politik 3 INSTI
7 Teori Hubungan Internasional 3 INSTI
8 Teori Pembangunan 3 INSTI
9 Ilmu Hubungan Internasional 3 INSTI
10 Politik Internasional 3 INSTI
11 Politik Luar Negeri Indonesia 3 INSTI
12 Hukum Internasional 3 INSTI
13 Hukum Perdata Internasional 3 INSTI
14 Bahasa Inggris 2 3 INSTI
15 Organisasi Internasional 3 INSTI
16 Ekonomi Politik Internasional 3 INSTI
17 Sistem Politik Indonesia 3 INSTI
18 Analisa Politik Luar Negeri 3 INSTI
19 Kebijakan Perdagangan Internasional 3 INSTI
C MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 15 STATUS
1 Praktek Diplomasi 3 INSTI
2 Negosiasi dan Resolusi Konflik 3 INSTI
3 Diplomasi Kebudayaan 3 INSTI
4 Skripsi 6 INSTI
D MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 6 STATUS
1 Filsafat Ilmu dan Logika 3 INSTI
2 Metodologi Penelitian Sosial 3 INSTI
INSTI
E MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA   (MBB) 10 STATUS
1 Pengantar sosiologi 3 INTI
2 Pengantar Antropologi 3 INTI
3 Kuliah Kerja Nyata/Magang 4 INTI
F MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 2

Ditempuh setelah mencapai 100 SKS

SKS STATUS
1 Wajib Konsentrasi / Peminat: Keamanan Internasional 24 INSTI
 1. Negosiasi dan Resolusi Konflik
3 INSTI
 1. Studi Keamanan dan Perdamaian Inter
3 INSTI
 1. Kajian Perdamaian Internasional
3 INSTI
 1. Keamanan Manusia
3 INSTI
 1. Militer & Politik Internasional
3 INSTI
 1. Strategi Pertahanan Indonesia
3 INSTI
 1. Operasi Perdamaian Internasional
3 INSTI
 1. Hukum Humaniter Internasional
3 INSTI
2 Wajib Konsentrasi / Peminat: Ekonomi, Hukum dan politik Internasional 24 INSTI
a.      Praktik Diplomasi 3 INSTI
b.      Kontrak Bisnis Internasional 3 INSTI
 1. Ekonomi Politik Pembangunan
3 INSTI
 1. Politik Kerja sama Internasional
3 INSTI
 1. Masalah-Masalah Negara Berkembang
3 INSTI
 1. Studi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh Migran
3 INSTI
 1. Kebijakan Invest Asing dalam pemb Ekonomi
3 INSTI
 1. Mahkamah Internasional
3 INSTI
 
3 Wajib Konsentrasi / Peminat: Politik Lingkungan Global 24            INSTI
a.      Diplomasi Kebudayaan 3 INSTI
b.      Isu-Isu Global tentang Perlind L H dan SDA 3 INSTI
c.      Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 INSTI
d.      Pariwisata dalam Hubungan Internasional 3 INSTI
e.      Studi Gender dan Politik Identitas 3 INSTI
f.       Islam dan Gerakan Transnasional 3 INSTI
g.      Kajian Globalisasi 3 INSTI
h.      Global Governance 3 INSTI
 
G MATA KULIAH PILIHAN MINAT (diprogramkan 15 – 30 SKS) SKS STATUS
1 Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 13 INSTI
f.       Politik & Pemerintahan Negara Asia Tenggara 3 INSTI
g.      Geopolitik Timur Asia Tenggara 2 INSTI
h.      Hubungan Internasional di Asia Tenggara 3 INSTI
i.       Gerakan Politik di Asia Tenggara 3 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Asia Tenggara 2 INSTI
 
2 Studi Kawasan Asia Timur (Cina Jepang dan Korea) 13 INSTI
f.       Politik & Pemerintahan Negara Asia Timur 3 INSTI
g.      Geopolitik Timur Asia Timur 2 INSTI
h.      Hubungan Internasional di Asia Timur 3 INSTI
i.       Gerakan Politik di Asia Timur 2 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Asia Timur 2 INSTI
 
3 Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam 15            INSTI
f.       Politik & Pemerintahan di Timur Tengah 3 INSTI
g.      Gerakan Politik di Timur Tengah dan Dunia Islam 3 INSTI
h.      Geopolitik Timur Tengah dan Dunia Islam 2 INSTI
i.       Hubungan Inter di Timur Tengah dan Dunia Islam 3 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Timur Tengah dan Dunia Islam 2 INSTI
 
4 Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin 15            INSTI
f.       Politik Pemerintahan di Amerika Serikat dan Amerika Latin 3 INSTI
g.      Gerakan Politik di Amerika Serikat dan Anerika Latin 3 INSTI
h.      Geopolitik Amerika Serikat dan Anerika Latin 2 INSTI
i.       Hubungan Internasional Amerika Serikat dan Anerika Latin 3 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Amerika Serikat dan Anerika Latin 2 INSTI
 
5 Studi Kawasan Australia dan Pasifik 15 INSTI
f.       Politik Pemerintahan di Australian dan Pasifik 3 INSTI
g.      Gerakan Politik di Australian dan Pasifik 3 INSTI
h.      Geopolitik Australian dan Pasifik 2 INSTI
i.       Hubungan Internasional Australian dan Pasifik 3 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Australian dan Pasifik 2 INSTI
6 Studi Kawasan Eropa 15            INSTI
f.       Politik Pemerintahan di Uni Eropa 3 INSTI
g.      Gerakan Politik di Uni Eropa Uni 3 INSTI
h.      Geopolitik Australian Uni Eropa 2 INSTI
i.       Hubungan Internasional Uni Eropa 3 INSTI
j.       Sejarah Diplomasi Uni Eropa 2 INSTI

 

TARGET PENYELESAIAN STUDI PADA PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL (H I)

No Kelompok Matakuliah Kurikulum

Inti (SKS)

Kurikulum Insti (SKS) Jumlah

(SKS)

1 Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 19 19
2 Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 1 57 57
a. MKK 2 ( Wajib Kosentrasi/Peminatan) 24 24
b. Mata Kuliah Pilihan Minat 13 – 28 13 – 28
3 Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 15 15
4 Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 3 3 6
5 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 10 10
Jumlah 89 5570 144 – 159

 

Prospek Karier

Peluang Kerja Lulusan Hubungan Internasional Berdasarkan Kompetensi, kulifikasi Kerja

No. Kompetensi Kualifikasi Bidang Kerja Instansi
1. Kompetensi Utama Diplomat, Internasional Officer Departemen Luar Negeri, Kedutaan Besar, Konsulat, Atase, INGO
2. Kompetensi Pendukung Akademisi, Politisi, Birokrat, Peneliti/Analisis, Jurnalis, Banker, Pebisnis Transna-sional, Konsultan Interna-sional. PTN/PTS, Parpol, Lembaga Pemerintahan, NGO, Lembaga Penelitian, Media Massa, Bank, MNC.
3. Kompetensi Lainnya Public Relations, Translater, editor, Presenter, Event Organizer. Perhotelan, Pariwisata, MNC, Media Massa, EO.